Job som ny direktør

Vi søger ny direktør

  • Kanon Semko1 Web
  • HH Vibeke Semko1 Web

Fonden Bornholms Middelaldercenter
søger ny direktør

Fonden Bornholm Middelaldercenters direktør gennem 22 år er pr. 1. januar 2018 fratrådt, og er nu i stedet Seniorrådgiver på halv tid. Vores dygtige Formidlingschef er blevet konstitueret som daglig leder, så nu er vi klar til at gå på jagt efter den nye direktør til den daglig ledelse af Bornholms Middelaldercenter.

Fonden er stiftet af Allinge-Gudhjem kommune den 1. juli 1996. Fondens formål er at drive det vidensbaserede oplevelsescenter Bornholms Middelaldercenter. Centret skal beskrive og levendegøre livet i bornholmsk/dansk/europæisk middelalder på det bedst mulige grundlag.

Bornholms Middelaldercenter (BMC) er den samlede betegnelse for vores aktiviteter på Middelaldercentret i Østerlars og på Hammershus Borgruin, hvor vi i 2017 samlet set havde mere end 46.000 besøgende. Middelaldercentret er dermed én af Bornholms største turistattraktioner.

BMC indgår i flere samarbejder både lokalt og nationalt. Ud over en lang række faglige samarbejdspartnere, har BMC en samarbejdsaftale med Bornholms Regionskommune, der tildeler middelaldercentret et årligt driftstilskud. Nationalt er BMC et af de 16 VPAC’er i Danmark (VidensPædagogiske OplevelsesCentre), der modtager støtte fra Undervisningsministeriet.

Disse samarbejder forpligter middelaldercentret inden for især tre områder, der også er sammenfaldende med centrets fokusområder:

- Turismevirksomhed og attraktionsudvikling, herunder turisme, oplevelser og events.
- Historie- og kulturformidling, herunder læring, undervisning, skoletjeneste og skolepraktikpladser.
- Social ansvarlighed, herunder kompetenceudvikling samt skabelse af nye rummelige arbejdspladser og oplevelser for mennesker med særlige udfordringer og behov.


Profil for vores nye direktør
Vi søger efter en ny direktør, som kan varetage det ledelsesmæssige og faglige ansvar for Bornholms Middelaldercenters samlede virksomhed. Direktøren refererer til bestyrelsen.

Ledelsesmæssige opgaver:
• Strategisk ledelse af middelaldercentret, herunder sikre, at der forefindes visioner og mål for middelaldercentret, og at de gennemføres
• Afklare og formidle ambitionsniveauet for middelaldercentrets drift og udvikling, herunder sikre fastlæggelse af middelaldercentrets faglige standard
• Repræsentere og ”sælge” middelaldercentret såvel indadtil som udadtil i forhold til det politiske-administrative system, herunder skabe og fastholde et relevant netværk lokalt, regionalt, nationalt og internationalt
• Økonomisk og kommerciel ledelse, styring og ledelsestilsyn
• Personaleledelse og arbejdsmiljø
• Sparringspartner for bestyrelsen, formand, samt medarbejdere og frivillige
• Projektledelse, herunder formulering af projekter


Faglige opgaver:
• Sekretær for bestyrelsen
• Organisering af middelaldercentrets funktioner
• Sikre det økonomiske grundlag for middelaldercentrets fremtidige virke, herunder at der tilvejebringes midler til relevante projekter og aktiviteter
• Fundraising
• Samarbejde med middelaldercentrets eksterne samarbejdspartnere
• Sikre at kerneopgaverne løses og forpligtelser i forhold til Bornholms Regionskommune og Undervisningsministeriet varetages
• Sikrer en relevant digital forankring og udvikling af middelaldercentrets aktiviteter


Succeskriterier efter det første år:
• Som minimum have fastholdt det nuværende besøgstal på 46.000 gæster
• Med udgangspunkt i det eksisterende grundlag/DNA at få fastlagt middelaldercentrets langsigtede grundlag/visioner/strategi – en plan for ”Bornholms Middelaldercenter 2025”
• Skabt sammenhæng mellem de økonomiske og personalemæssige ressourcer, og de opgaver og planer/projekter, der skal arbejdes med
• Fastlægge strategiske samarbejder med vigtige samarbejdspartnere
• Udarbejdet prioriteret plan for renovering af middelaldercentrets faciliteter i Østerlars
• Har skabt tillid og tryghed i og omkring organisationen, herunder udarbejdet en trivsels- og tilfredshedsmåling og lavet handlingsplan for resultatet heraf
• Udmøntet og konkretiseret organisationsplanen med klare ledelsesmæssige kompetencer og ansvar
• Har skabt et godt samarbejde til de frivillige og øvrige interesseorganisationer, herunder fastlagt spilleregler og vilkår for samarbejdet mellem middelaldercentret og de frivillige og øvrige interesseorganisationer

Forventninger til dig:
Kan du genkende dig selv i flere af nedenstående egenskaber eller kvalifikationer, så er du et oplagt emne:

- Ledelsesmæssig erfaring fra en turismevirksomhed/turismebranchen og/eller en kulturinstitution
- Erfaring med salg og kommerciel udvikling, organisationsudvikling og forandringsledelse
- Kendskab til eller interesse for levende formidling af middelalderens historie
- Dygtig formidler i skrift og tale
- Politisk tæft/erfaring med at samarbejde med det politisk-administrative system
- Trives med repræsentative opgaver samt deltagelse i nyhedsmedier og på sociale medier
- Hurtigt lærende og effektivt arbejdende
- Struktureret, nærværende, har sans for detaljer og evne til prioritering
- Vant til/lyst til at arbejde med en medarbejderstab med både fuldtids-/deltidsansatte og medarbejdere i forskellige uddannelses- og jobkvalificerende stillinger samt en masse frivillige
- Gerne en videregående uddannelse, eller anden relevant uddannelse og baggrund
Du interesserer dig levende for det, der foregår overalt på Bornholm både i og uden for jobbet, og du er (eller bliver) forankret på Bornholm. Du har som minimum et fem års perspektiv i ansættelsen. Stillingen er fysisk placeret på middelaldercentret i Østerlars, men ansvarsområdet dækker arbejdsopgaver på hele Bornholm, herunder især i forhold til Middelaldercentrets aktiviteter ved Hammershus Besøgscenter.

Vi tilbyder et udfordrende og udviklende fuldtidsjob med løn efter kvalifikationer, pensionsordning og fleksibel arbejdstid.

For yderligere information kontakt bestyrelsesformand Lars Albæk på telefon 2896 1611, eller konstitueret daglig leder, Lena Mühlig på telefon 5649 8319.

Hvis du er interesseret i stillingen, bedes du sende en motiveret ansøgning (gerne med referencer) og dit CV (helst samlet i én fil) pr. mail til larsalbaek@gmail.com med titlen ”Direktør for Bornholms Middelaldercenter”. En tilkendegivelse af lønforventning er ønskelig, men ikke et krav. Du bedes endvidere være indstillet på at henvise til tidligere referencer.

Ansøgningsfristen er den 31. juli 2018, og med ansættelse snarest muligt. Send gerne din ansøgning tidligere, da vi læser ansøgninger løbende. 

Hent printvenlig version her