Bestyrelsen

Fonden Bornholms Middelaldercenter
Fonden er stiftet af Allinge-Gudhjem kommune den 1. juli 1996.
Fondens formål er at drive det vidensbaserede oplevelsescenter Bornholms Middelaldercenter.
Centret skal beskrive og levendegøre livet i dansk/europæisk middelalder på det bedst mulige
historisk-faglige grundlag. 

Bestyrelsens sammensætning
Formand: Lars Albæk (Udpeget af Bornholms Middelaldercenters helårsansatte personale)
Næstformand: Bjarne Hartung Kirkegaard (Udpeget af Bornholms Regionskommune)
Bestyrelsesmedlemmer:
Pernille Kofod Lydolph (Udpeget af Destination Bornholm)
Carsten Holm Nielsen  (Udpeget af Bornholms Erhvervsråd)
Lone Skræddergaard Hansen (Udpeget af BMC-Vennekreds)
Maria Barslund (Udpeget af CRT)

Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

Her kan du dowloade:

Lovpligtige redegørelse om god fondsledelse 2018.

Lovpligtige redegørelse om god fondsledelse 2017.

lovpligtige redegørelse om god fondsledelse for 2016.

Lovpligtige redegørelse om god fondsledelse for 2015.