Bestyrelsen

Fonden Bornholms Middelaldercenter
Fonden er stiftet af Allinge-Gudhjem kommune den 1. juli 1996.
Fondens formål er at drive det vidensbaserede oplevelsescenter Bornholms Middelaldercenter.
Centret skal beskrive og levendegøre livet i dansk/europæisk middelalder på det bedst mulige
historisk-faglige grundlag. 

Bestyrelsens sammensætning
Formand: Lars Albæk (Udpeget af Bornholms Middelaldercenters helårsansatte personale)
Næstformand: Bjarne Hartung Kirkegaard (Udpeget af Bornholms Regionskommune)
Bestyrelsesmedlemmer:
Pernille Kofod Lydolph (Udpeget af Destination Bornholm)
Carsten Holm Nielsen  (Udpeget af Bornholms Erhvervsråd)
Lone Skræddergaard Hansen (Udpeget af BMC-Vennekreds)
Maria Barslund (Udpeget af CRT)

Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

Her kan du dowloade:

Lovpligtige redegørelse om god fondsledelse 2019.

Lovpligtige redegørelse om god fondsledelse 2018.

Lovpligtige redegørelse om god fondsledelse 2017.

lovpligtige redegørelse om god fondsledelse for 2016.

Lovpligtige redegørelse om god fondsledelse for 2015.