Særlig bornholmsk plaskemølle

  • Vandmoelle Semko1 Web

I middelalderen lå der mange små vandmøller langs de bornholmske åer. Sådanne skvatmøller - på bornholmsk: plaskamølla - med vandret liggende møllehjul - er velegnet til privat brug i mindre skala og kunne bygges af dem, der ejede jorden ved et åløb. 

Inden for Danmarks middelalderlige grænser er denne mølletype kun kendt fra Skåne og Bornholm. 

Allerede i 1400-tallet har der ligget en plaskemølle ved Rågelundsgård, og den har ligget tæt på det sted, hvor vores lille rekonstruktion af en middelalderlig skvatmølle ligger i dag. Vi ved dog ikke, om det har været en stor vandmølle med lodret møllehjul eller en lille plaskemølle som vores. 

Rågelundsgård fandtes også allerede i middelalderen, og sporene efter den middelalderlige Rågelundsgård ligger sandsynligvis under den nutidige Rågelundsgård, hvor vi har vores udstillinglokaler, biograf og administration.

Mærk historiens vingesus, når du nyder stemningen omkring den lille plaskemølle.

Vel mødt i middelalderen