Dyr af middelalderracer

  • Dyr Grise
  • Dyr Får
  • Dyr Høns
  • Dyr Køer

På middelaldercentret har vi mange dyr: høns og gæs, får, køer - og som det sidste nye to søde nuttede uldgrise, som er meget glade for at rode i jorden. 

Vores dyr tilhører dyreracer, som ligner dem, man havde i middelalderen. F.eks. de små skudde-får, der både i ulden og i størrelsen ligner de får, man holdt i middelalderen. De er enormt hårdføre og kan gå ude i stort set al slags vejr. 

Oplev også de små skudde-lam, som oplever deres første sommer på engene i landbobebyggelsen sammen med deres forældre.

De små lavbenede Dexter-køer har nogen lunde samme højde som køerne i middelalderen. Skeletfund viser, at skulderhøjden kunne variere mellem 102-130 cm. En rød malkeko i dag måler ca. 130 cm. 

Vores grise er uldsvin, en gammel ungarsk race fra 1800-tallet, som hedder Mangalica. Vi har valgt denne race, fordi dyrene med de mange børster og kødets høje fedtindhold kommer lidt tættere på middelalderlige grise end moderne svin.

Svine-”ulden” er strid og kan derfor ikke bruges til tekstilarbejde - men holder grisene varmt, også i dårligt vejr.

Vel mødt i middelalderen