Historien om Hammershus

Historien om Hammershus af præget af kamp og krig mellem kirke og kongemagt. Borgruinen emmer stadig af dramatik og kamp, når vores historiske formidlere levendegør historien på rundvisningerne. Få et kort indblik i Hammershus' historie her.

  • DSC05884
  • DSC05865
  • DSC05838

Grundlagt
Der er forskellige teorier om, hvornår Hammershus er blevet grundlagt, men man mener at det må være sket på et tidspunkt i 1200-tallet. Mulige bygherrer kunne være ærkebiskop af Lund, Jacob Erlandsen, eller hans efterfølger i embedet, Jens Grand, som begge i deres magtkampe med kongen havde brug for en fast og sikker borg som tilflugtssted.

Kamp og gæld
Også under ærkebiskop Esger Juul spillede Hammershus en væsentlig rolle i magtspillet mellem konge og kirke. Esger blev bl.a. beskyldt for at gemme kongens fjender på Hammershus. Da han til sidst selv flygtede til paven, lykkedes det i 1319 kongens marsk, Ludvig Albertsen Eberstein, at indtage borgen fra Esger Juuls folk. Dog havde kongen ikke råd til at betale sin gæld til Eberstein, hvorfor han blev siddende på den værdifulde borg.

Belejring
I 1324-25 forsvarede Eberstein Hammershus mod angreb fra den nye konges marsk, Peder Vendelbo, men efter 16 måneders belejring og et løfte om at få udgifter dækket, overgav Eberstein borgen, så forliget mellem kronen og ærkesædet endelig kunne indfries og borgen gives tilbage til den nye ærkebiskop, Karl Eriksen.

Valdemar Atterdag
I forbindelse med sin samling af riget overtog kong Valdemar Atterdag kortvarigt herredømmet over Bornholm, men han gav hurtigt øen tilbage til ærkesædet under den betingelse, at kronen til enhver tid kunne kræve øen udleveret, hvis det skulle blive nødvendigt.

Kong Christian 2.
Det skete dog først i 1522, da kong Christian 2. gjorde krav på Bornholm og Hammershus. I de næste få år blev Bornholm en omtumlet kastebold mellem de forskellige, krigeriske aktører i Østersøen.

Lübeckerne
Således kom øen også i Lübeckernes hænder og efter forlig med kongen, fik de tilkendt Bornholm i pant i 50 år som en godtgørelse for de udgifter, de havde haft i forbindelse med deres deltagelse i krigen på kongens side.

Tilbage på danske hænder
I de følgende 50 år istandsatte og benyttede Lübeckerne som panthavere borgen under skiftende fogeder som f.eks. Bernt Knop og Schweder Ketting.
Først da pantperioden udløb i 1576, kom Hammershus atter tilbage på den danske konges hænder.

Roskildefreden: Bornholm på svenske hænder
Ved Roskildefreden i 1658 fik svenskerne ud over Skåne, Halland og Blekinge også Bornholm, og de indsatte Johan Printzensköld som guvernør.

Bornholmsk oprør - på danske hænder endegyldigt
De bornholmske oprørere, ledet af Jens Pedersen Kofoed, slog samme år guvernøren ihjel og erobrede dagen efter borgen.
Det var Villum Clausen, der dræbte guvernøren, og oprørerne tilbød herefter Bornholm til den danske konge.

Forældet borg
I 1743 blev Hammershus, som efterhånden var forfalden og forældet som fæstning, rømmet og derefter anvendt som stenbrud, hvis sten bl.a. blev brugt til at bygge hovedvagten i Rønne og den nye fæstning på Christiansø.

Fredning
Først i 1822 blev ruinen fredet.

På Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse meget mere om Hammershus’ historie.

Historien om Leonora Christina og Corfitz Ulfeldts fangenskab

Allerede i 1600-tallet var Hammershus ikke længere tidssvarende som fæstning og blev bl.a. brugt som statsfængsel. Her sad, som borgens mest berømte fanger, Corfitz Ulfeldt og hans kone, Christian 4.s datter, Leonora Christina Ulfeldt, spærret inde i 1660-61 pga. landsforræderi.

De forsøgte på dramatisk vis at flygte fra Manteltårnet sammen med deres tjener, hvilket dog mislykkedes. Leonora Christina beskrev senere dette flugtforsøg på levende og dramatisk vis i sin selvbiografi.

På vores oplevelsesture på Hammershus har du chancen for at høre hele historien.

Læs om alle vores ture her

KØB BILLET TIL TURENE HER

Vel mødt i middelalderen

Besøg også Middelaldercentret i Østerlars - se priser og åbningstider her